Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordredetaljer
Jämtlands Tidning Digital 1 mån
Kreditkortsbetalning varje månad

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Prenumerationsvillkor

Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m.
som Aktiebolaget Jämtlands Tidning org nr 556644-6323 (nedan kallat
Jämtlands Tidning) tillämpar och som godkänns av dig genom
beställning/betalning av prenumerationen. Jämtlands Tidning äger rätt att
justera villkoren och ändringar blir gällande mot prenumerant 30 dagar
efter ändring. Villkorsändringar publiceras på Jämtlands Tidnings
hemsida. Det åligger dig som prenumerant att ta del av ändringar och
uppdaterade avtalsvillkor.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en prenumeration eller tjänst. Om du är
under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke.

Våra prenumerationstyper

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen automatiskt förnyas
efter den avtalade periodens slut. Byte av prenumerationsform och
betalsätt kan ske efter den avtalade periodens slut.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen automatiskt
avslutas efter den avtalade periodens slut. Förnyelse av ny
prenumerationsperiod sker endast om du själv meddelar Jämtlands Tidning
om önskad förnyelse. Vill du förlänga eller byta prenumerationsform efter
avtalsperiodens slut kontaktar du kundcenter. För att undvika avbrott i
leveransen behöver du meddela oss senast 15 arbetsdagar före
prenumerationsperiodens slut.

Våra prenumerationsformer

Papperstidningen

Veckotidningen i pappersformat levereras via post. I denna
prenumerationsform ingår även en digital prenumeration, det innebär att
du får tillgång till utvalda digitala tjänster inom Jämtlands Tidning.

Digital prenumeration

En digital prenumeration innebär att du får tillgång till hela eller delar av
Jämtlands Tidnings prenumererade digitala tjänster. Tilläggstjänster som
eventuellt ingår i vald prenumeration förmedlas vid köpet. Den digitala
produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via digitala
enheter. Den digitala produkten får oavsett format endast användas för
privat bruk då exemplaret/inloggningen är personlig och du får under inga
omständigheter vidarebefordra eller på annat sätt sprida exemplar till
annan.

Tilläggstjänster till prenumerationen

I prenumerationen kan vissa tilläggstjänster ingå beroende på vilken
produkt du har valt att köpa.

Prenumerationspriser

Aktuella prenumerationspriser publiceras på Jämtlands Tidnings hemsida.
För ytterligare information kontakta kundcenter.

Betalning

Du betalar alltid i förskott mot faktura, via autogiro, e-faktura, e-
postfaktura eller via extern betaltjänstleverantör. Återbetalning görs endast
vid allvarlig sjukdom, dödsfall eller flytt utanför vårt spridningsområde
(gäller endast prenumeration på papperstidningen). Innestående belopp
under 200 kr återbetalas inte. Ingen återbetalning medges på Jämtlands
Tidnings digitala prenumerationer.

Fakturaköp

Vid betalning genom pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift per
faktura. Aktuellt pris besvaras av vårt kundcenter. Du kan när du vill byta
till något av de avgiftsfria alternativen e-faktura, e-postfaktura,
kortbetalning eller autogiro. Kontakta kundcenter om du önskar byta
betalsätt.

E-faktura

Vid betalning via e-faktura får du en elektronisk faktura genom din
internetbank. Ingen fakturaavgift tas ut vid detta betalsätt. Du måste själv
anmäla till din bank att du önskar använda e-faktura.

E-postfaktura

Du som önskar kan få din faktura skickad via e-post. Vid detta betalsätt tar
vi inte ut någon fakturaavgift.

Autogiro

Med autogiro betalar du månadsvis i förskott under minst sex månader.
Kostnaden dras från av dig angivet konto runt den 29-30:e varje månad.
Om du valt att betala med autogiro får du en blankett hemskickad där du
ska fylla i namn, adress- och kontouppgifter. Om vi inte erhållit ditt och
bankens autogiromedgivande inom 10 dagar får du en faktura på den
avtalade perioden med ordinarie fakturabelopp. Återkallar du ditt
autogiromedgivande övergår din prenumeration till att betalas med
ordinarie fakturabelopp. Autogiro kan endast erbjudas privatpersoner.

Externa betalleverantörer till Jämtlands Tidning

Jämtlands Tidning använder externa betaltjänstleverantörer t.ex. Swedbank
Pay för vissa tjänster/betalsätt. Swedbank Pay presenterar viss information
för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för
att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder.
Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Swedbank Pay utan genomförs
vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt.
Kreditupplysningar som tas av Swedbank Pay påverkar inte din
kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om
dig.

Leverans

Leverans av tidning

Som prenumerant på tidningen godkänner du att ta emot såväl tidningen
som ibladat material under alla utgivningsdagar. Exempel på ibladat
material är redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial,
samhällsinformation m.m. Jämtlands Tidning reserverar sig för eventuella
distributionsstörningar och kan inte lämna någon leveransgaranti.
Tidningsdistributionen kan komma att förändras under
prenumerationsperioden. Din brevlåda ska vara väl placerad och tydligt
uppmärkt.

Utebliven tidning

Vi strävar efter att distribuera tidningen regelbundet och utan störningar.
Det ekonomiska ansvar Jämtlands Tidning tar på sig för eventuellt
utebliven tidning begränsas till priset för uteblivet exemplar. Anmälan om
utebliven tidning ska göras inom 5 dagar efter att störningen uppstått för
att ersättning ska vara berättigad.

Force majeure

Jämtlands Tidning är fri från ansvar för förlust, skada eller försening som
orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan
omständighet som vi inte styr över.

Postdistribution

På samtliga svenska orter distribueras tidningen via post. Morgon- och
helgdistribution förekommer ej. Jämtlands Tidning reserverar sig för
eventuella distributionsstörningar vid postdistribution. Vid leverans till
utlandsadress tillkommer extra kostnader. Jämtlands Tidning reserverar sig
för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i
mottagarlandet.

Leverans av digital prenumeration

Vårt mål är att våra digitala tjänster och prenumerationer alltid ska fungera
tillfredsställande. Tjänsterna kan dock komma att vara helt eller delvis
otillgängliga på grund av systemunderhåll, tekniska fel eller andra orsaker.
Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella
begränsningar i tillgängligheten.

Jämtlands Tidning kompenserar dig inte för försenade eller uteblivna
digitala tjänster som baseras på tekniska problem eller annat hinder
innanför/utanför Jämtlands Tidnings kontroll. Vid förseningar av vår
digitala prenumeration och dess tjänster, utgår ingen kompensation.

Användning av digitala tjänster och ditt ansvar

Tillgången till våra digitala tjänster gäller endast för personligt bruk.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer.
All lagring, kopiering och utskrift får endast ske för personligt bruk. Du får
inte använda tjänsterna på sådant sätt att Jämtlands Tidning eller annan
drabbas av olägenhet eller skada och du får heller inte bryta mot svensk
lag. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller
bryter mot dessa prenumerationsvillkor.

Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda digitala
tjänsterna

För att kunna använda tjänsterna krävs att du har nödvändig utrustning,
mjukvara och god internetkapacitet. Jämtlands Tidning ansvarar inte för
fel och/eller försening som beror på att du saknar nödvändig utrustning,
mjukvara och/eller tillräcklig internetkapacitet. Du kan ta del av innehåll
på olika mottagarenheter som har Windows, OS X och IOS och Android.
Du har inte rätt att registrera fler extra användare än det som
kommunicerats i samband med tecknandet av prenumerationen. Jämtlands
Tidning förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från
tid till annan. Du har för visst rättighets skyddat material endast rätt ta del
av innehåll via tjänsterna när du befinner sig i Sverige.

Adressändring

Adressändring av din tidning kan du enkelt utföra på Jämtlands Tidning
hemsida eller genom att kontakta kundcenter. Förändringar i din
prenumeration bör anmälas minst 5 arbetsdagar i förväg. En tillfällig
adressändring eller ett uppehåll måste omfatta minst 5 utgivningsdagar.

Uppehåll

Uppehåll av tidningen

Uppehåll av din tidning kan du begära genom att kontakta kundcenter.
Uppehåll av din tidning får ej överskrida 2 månader och måste omfatta
minst 5 utgivningsdagar. När du gör ett uppehåll tillgodoräknas tiden för
uppehållet. När du gör uppehåll av din papperstidning kan du välja att ha
kvar dina digitala tjänster samt kundklubb under uppehållstiden. Du
fortsätter då att betala din prenumeration enligt avtal.

Vid uppehåll på prenumerationer med kortare prenumerationsperiod än 6
månader och/eller till annat pris än ordinarie utgår inget tillgodoräknande
av tiden för uppehållet.

Uppehåll av digital prenumeration

Uppehåll medges ej på digital prenumeration eller tjänst.

Ångerrätt

Tidningsprenumeration

Om du tecknar en tidningsprenumeration som privatperson, har du rätt att
ångra ditt köp. Du ska då meddela Jämtlands Tidning inom 14 dagar från
det att du har erhållit första numret av tidningen. På Konsumentverkets
hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan
använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att
återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort sätts
pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Om du har
betalat via extern betalleverantör, återbetalas pengarna direkt via vår
externa betalleverantör. Kontaktuppgifter till Jämtlands Tidning kundcenter
finner du på hemsidan.

Digital prenumeration

Vid digital prenumeration gäller ej ångerrätten då du anses ha tillgång till
din digitala prenumeration direkt vid beställningen. Undantag gäller
beställd digital prenumeration av e-tidningen (Veckotidningen i digitalt
format) med en fördröjd start som ej har startat. Ångerrätten förverkas i
samma stund då produkten startat. Vid nyttjande av ångerrätten meddelar
du Jämtlands Tidning kundcenter i god tid före starten av din beställda e-
tidning.

Uppsägning

Om du avser att säga upp din prenumeration ska du alltid kontakta
Jämtlands Tidning kundcenter. Vid tillsvidareprenumeration ska
uppsägning ske senast sju (7) dagar innan pågående prenumerationsperiods
upphörande. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning.

Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas och lagras med hjälp av modern
informationsteknik i överensstämmelse med det som stadgas i nuvarande
lagstiftning gällande personuppgifter. Ändamålet med
uppgiftsbearbetningen är att vi ska kunna uppfylla det åtagande vi har
gentemot dig som prenumerant samt ha möjlighet att ge dig information
inom ramen för vår verksamhet. Vi har också rätten att använda dina
kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har användare
eller kundförhållande och en viss tid efter vår användare eller kundrelation
har avslutats, så länge du inte invänt mot det. Dina uppgifter sparas upp till
två år efter tjänsten avslutats.

Villkorsförändring

Jämtlands Tidning har rätt att ensidigt justera dessa prenumerationsvillkor.
Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter justering och
meddelas via Jämtlands Tidning hemsida.

Jämtlands Tidning äger rätten att göra förändringar i den beställda tjänsten
eller ersätta den med en liknande tjänst som antingen distribueras fysiskt
eller digitalt. Om den beställda tjänstens utgivningsfrekvens förändras
och/eller den beställda tjänsten utgår, ska Jämtlands Tidning erbjuda en av
Jämtlands Tidning ansedd, jämförbar tjänst samt leverera denna intill dess
att det innestående prenumerationsvärdet är mött. Ingen återbetalning
medges vid byte av tjänst.

Lukk